Cụ ông 78 tuổi từ Pháp sang Đà Lạt thi chạy địa hình

Đào Loan - Từ ngày 16 đến 18-3-2018, Giải siêu Marathon Quốc tế Dalat Ultra Trail lần thứ hai sẽ diễn ra tại huyện Lạc Dương và thành phố Đà...

Quảng cáo