Nam A Bank đặt mục tiêu lợi nhuận 1.000 tỉ đồng năm 2020

0

(SGTTO) – Ngày 27-6-2020, Nam A Bank tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 và đặt ra mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.000 tỉ đồng trong năm.

Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Nam A Bank năm 2020.

Năm 2019, Nam A Bank có tổng tài sản là 94.687 tỉ đồng, đạt 110% so với kế hoạch năm 2019, lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 925 tỉ đồng, đạt 116% so với kế hoạch năm 2019; dư nợ cho vay khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế đạt 113% kế hoạch.

Trong năm 2020, Nam A Bank cho biết ngân hàng xác định “duy trì mức tăng trưởng phù hợp tình hình thị trường và chú trọng củng cố nền tảng hoạt động”; tiếp tục định hướng chiến lược “Khách hàng là trọng tâm” và hướng đến mục tiêu quản trị “củng cố, ổn định, tăng trưởng”.

Cụ thể, Nam A Bank đặt nhiều chỉ tiêu cơ bản như lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.000 tỉ đồng; tổng tài sản đạt 116.000 tỉ đồng; huy động đạt 92.000 tỉ đồng; dư nợ cho vay cá nhân và tổ chức kinh tế đạt 82.000 tỉ đồng; kiểm soát tỷ lệ nợ xấu theo quy định NHNN và tăng vốn điều lệ lên 7.000 tỉ đồng trong năm 2020.

P.V

Mời bạn đóng góp ý kiến

Please enter your comment!
Please enter your name here