Chính thức giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô lắp ráp trong nước

0

(SGTTO) – Ngày 28-6, chính phủ quyết định ban hành Nghị định số 70/2020/NĐ-CP về việc giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp trong nước. Theo đó, người tiêu dùng Việt khi mua xe lắp ráp, sản xuất trong nước sẽ chỉ phải đóng 50% phí trước bạ khi đăng ký lần đầu xe ô tô.

Từ 28-6 đến hết ngày 31-12-2020, mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương.

Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 1-1-2021 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/2/2019.

Với việc giảm 50% phí trước bạ hiện hành là 10% -12%, người tiêu dùng Việt mua xe lắp ráp, sản xuất trong nước sẽ chỉ phải đóng 5% đến 6% phí trước bạ khi đăng ký lần đầu xe ô tô.

La Thành

 

Mời bạn đóng góp ý kiến

Please enter your comment!
Please enter your name here