Nhiều cơ hội phát triển thương mại điện tử cho TPHCM

(SGTT) - Thương mại điện tử ở TPHCM đang phát triển mạnh mẽ với tiềm năng lớn, tạo ra cơ hội lẫn thách thức về quản lý nhà nước...

Để bán hàng đa kênh hiệu quả

(SGTT) - Một cơ sở kinh doanh hiện nay thường có bán hàng trên trang web, bán hàng tại POS (các điểm chấp nhận thẻ, cửa hàng truyền thống)...

Bán sách thật kiểu tiki

(SGTT) - Trong số nhiều hoạt động mới trên các sàn thương mại điện tử, sách – chính xác là sách thật ra lò từ các nhà xuất bản...

Có thể bạn quan tâm