SCB sẽ nâng vốn điều lệ lên hơn 20.000 tỉ đồng trong năm nay

0

(SGTTO) – Theo báo cáo tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Ngân hàng Sài Gòn (SCB), tính đến ngày 31-12-2019, tổng tài sản của SCB đạt 567.913 tỉ đồng, tăng trưởng 58.959 tỉ đồng (tăng 11,6%) so với cuối năm 2018. Ngân hàng dự kiến đến cuối năm 2020 sẽ đạt mức vốn điều lệ hơn 20.000 tỉ đồng.

Cụ thể, tăng trưởng huy động của SCB đạt 69.754 tỉ đồng, tỉ lệ tăng trưởng 16,7%. Tổng số dư huy động thị trường 1 của SCB tính đến 31-12-2019 là 488.092 tỉ đồng. Dư nợ cho vay của SCB đến 31-12-2019 đạt 333.879 tỉ đồng, tăng 10,6% so với đầu năm 2019.

Năm 2019, SCB đạt lợi nhuận trước thuế là 220,3 tỉ đồng. Trong năm vừa qua, kết quả kinh doanh của SCB tiếp tục tăng trưởng, đặc biệt là những kết quả trong hoạt động dịch vụ và kinh doanh tiền tệ với tổng thu nhập ngoài lãi đạt 1.937 tỉ đồng, tỷ lệ tăng trưởng 30% so với năm 2018. Trong đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 1.420 tỉ đồng, tăng 33,5% so với 2018.

Dự kiến trong năm 2020, SCB sẽ tăng 5.000 tỉ đồng vốn điều lệ, nâng mức vốn điều lệ sau khi tăng thêm là 20.232 tỉ đồng. SCB dự kiến trong năm 2020 sẽ đạt thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ 1.800 tỉ đồng, tổng tài sản đạt 637.166 tỉ đồng; huy động vốn tăng trưởng 65.000 tỉ đồng…

P.V

Mời bạn đóng góp ý kiến

Please enter your comment!
Please enter your name here