Tăng uy tín, tăng hạn mức

0

T.THU –

Việc quản lý tốt chi tiêu qua thẻ tín dụng cũng như trả nợ đúng hạn cho ngân hàng là một trong những yếu tố giúp chủ thẻ có thể được nâng hạn mức tín dụng.

federatedpayments

Khi cá nhân nào đó mở thẻ tín dụng, ngân hàng thường dựa trên tình hình tài chính của người đó, như thu nhập, quá trình sử dụng tín dụng để cấp hạn mức tín dụng. Chủ thẻ có thể yêu cầu ngân hàng giảm hạn mức tín dụng nếu quá cao so với nhu cầu sử dụng thực tế, hoặc có thể tăng hạn mức tín dụng, nhưng phải đáp ứng một số điều kiện.

Theo ông Kris Werner, Giám đốc khối dịch vụ tài chính cá nhân và Quản lý tài sản của Ngân hàng HSBC Việt Nam, thói quen tiêu dùng, số tiền chi tiêu hàng tháng cùng với việc trả nợ đúng hạn của khách hàng là những yếu tố quyết định trực tiếp đến khả năng nâng hạn mức thẻ tín dụng.

Cụ thể, trước hết, theo ông Kris Werner, khách hàng phải tuân thủ nghĩa vụ thanh toán đúng hạn trong vòng ít nhất sáu tháng (có ngân hàng yêu cầu phải đáp ứng thời gian ít nhất sau một năm phát hành thẻ – PV). Bởi vì, việc thanh toán đúng hạn không chỉ giúp khách hàng tránh khỏi việc trả lãi suất và các phí phạt trễ hạn khác mà còn tránh ảnh hưởng tiêu cực đến lịch sử tín dụng của khách hàng với ngân hàng. Sáu tháng là khoảng thời gian tối thiểu để ngân hàng xem xét nâng hạn mức tín dụng cho khách hàng, chính vì vậy việc trả nợ đúng hạn thể hiện mức độ tín nhiệm của khách hàng đó.

Yếu tố thứ hai là mức độ chi tiêu. Thường xuyên sử dụng thẻ tín dụng trong chi tiêu mua sắm và có doanh số sử dụng gần bằng hạn mức sẽ cho thấy khách hàng có nhu cầu cao về sử dụng thẻ. Các ngân hàng có xu hướng xem xét tăng hạn mức cho những khách hàng chi tiêu tích cực. Bên cạnh đó, một điều không kém quan trọng là, khách hàng cần kiểm soát việc sử dụng thẻ. Đó là, không nên chi tiêu vượt quá hạn mức được cấp, vì thường xuyên chi tiêu vượt hạn mức cho thấy có thể khách hàng không quản lý chi tiêu hợp lý. Các ngân hàng luôn ưa thích những khách hàng biết quản lý thẻ của mình một cách thông minh.

Ông Kris Werner cho biết thêm, HSBC thường xuyên xem xét lại hạn mức tín dụng của khách hàng và chủ động nâng hạn mức cho các khách hàng thỏa mãn ba điều kiện cơ bản trên. Do đó, chủ thẻ không cần phải nộp bất cứ chứng từ bổ sung nào cũng như không cần phải gặp nhân viên ngân hàng để yêu cầu nâng hạn mức.

Bên cạnh đó, chủ thẻ vẫn có thể yêu cầu ngân hàng nâng hạn mức nếu thu nhập của chủ thẻ tăng lên vào một thời điểm nào đó sau sáu tháng sở hữu thẻ tín dụng. Yêu cầu này sẽ được xem xét và thực hiện theo quy trình thông thường đối với hồ sơ đề nghị xét duyệt thẻ tín dụng.

Nhìn chung, trong quản lý và sử dụng thẻ tín dụng, ông Kris Werner cho rằng chủ thẻ nên tránh thanh toán trễ hạn hoặc thanh toán ít hơn mức tối thiểu vì đây là dấu hiệu thể hiện khách hàng đang gặp khó khăn về tài chính. Thứ hai, chủ thẻ thường xuyên chi tiêu vượt hạn mức vì điều này cho thấy khách hàng không có khả năng quản lý việc chi tiêu hàng ngày của mình. Thứ ba, chủ thẻ rút tiền quá hạn mức từ thẻ tín dụng, cho thấy có thể khách hàng không lập kế hoạch một cách cẩn thận cho các mục tiêu tài chính hàng tháng của mình. Tiếp đến là, chủ thẻ rơi vào tình trạng trễ hạn đối với các khoản vay ở ngân hàng khác vì đây cũng có thể là dấu hiệu cho thấy khách hàng đang gặp khó khăn về tài chính.

Mời bạn đóng góp ý kiến

Please enter your comment!
Please enter your name here