Về chúng tôi

Sài Gòn Tiếp Thị Online là chuyên trang của Báo điện tử Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online tại địa chỉ www.sgtiepthi.vn, chuyên cung cấp các thông tin trên lĩnh vực thương mại, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng… chú trọng đặc biệt vào ba mảng chính là ẩm thực, sức khỏe – vận động, du lịch. Ngoài việc cung cấp thông tin, Sài Gòn Tiếp Thị Online còn mong muốn đóng vai trò lan tỏa đến bạn đọc lối sống lành mạnh, tích cực để có một cuộc sống cân bằng trong nhịp sống hiện đại, hối hả ngày nay.

Số đầu tiên phát hành ngày 03/3/2014.

Thông tin thêm về nhóm Thời báo Kinh tế Sài Gòn.