Về chúng tôi

Sài Gòn Tiếp Thị là ấn phẩm thuộc nhóm Thời báo Kinh tế Sài Gòn, phát hành 1 kỳ mỗi tuần vào ngày thứ Năm, gồm 32 trang, khổ 26cm x 35cm.  Là tờ báo cung cấp các thông tin trên lĩnh vực thương mại, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng… đặc biệt là những thông tin về lĩnh vực thị trường.

Số đầu tiên phát hành ngày 03/3/2014.

Thông tin thêm về nhóm Thời báo Kinh tế Sài Gòn.