Ngân hàng MSB bổ nhiệm quyền tổng giám đốc mới

0

Hội Đồng Quản Trị Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Bửu Quang, người đang là tổng giám đốc ngân hàng, lên giữ chức Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị MSB và ông Nguyễn Hoàng Linh, Tổng giám đốc Ngân hàng Bán lẻ của MSB, lên giữ chức Quyền Tổng giám đốc MSB kể từ ngày 1-2-2020.

Theo thông cáo báo chí từ MSB, việc bổ nhiệm ông Quang lên vị trí Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, để đảm bảo tuân thủ các quy định tại Thông tư 13 của Ngân hàng Nhà Nước về việc phân tách rõ ràng công tác quản trị và điều hành tại các ngân hàng thương mại, ông Huỳnh Bửu Quang sẽ thôi đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc của MSB.

Ông Huỳnh Bửu Quang đã có gần 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, nắm giữ các vị trí quản lý cấp cao tại các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước. Trong hơn 4 năm vừa qua với cương vị là Tổng giám đốc MSB, ông Quang đã có những đóng góp quan trọng đối với sự chuyển đổi và phát triển toàn diện của MSB thể hiện qua những con số tăng trưởng như: tổng tài sản tăng 50%, cho vay khách hàng tăng 225% trong đó cho vay khách hàng cá nhân và khách hàng SME tăng gần 400% với doanh thu tăng gần 300%, doanh thu từ phí tăng gần 300%, tỷ lệ nợ xấu được quản lý ở mức dưới 3%, hoàn thành triển khai Basel II.

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Quyền Tổng giám đốc MSB kể từ ngày 1-2-3030

Tiếp nhận vị trí quản lý điều hành cao nhất từ ông Quang, ông Nguyễn Hoàng Linh đã có 22 năm hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và đã gắn bó, đồng hành 18 năm cùng MSB. Ông Linh đã từng giữ vị trí quan trọng: Phó Tổng giám đốc MSB – Tổng Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc MSB phụ trách Khối Chiến lược, Tổng giám đốc Ngân hàng Bán lẻ. Năm 2019 vừa qua, với vai trò là Tổng giám đốc Ngân hàng Bán lẻ, ông Linh đã xuất sắc đem lại sự bứt phá vượt bậc trong kết quả kinh doanh. Chỉ trong vòng một năm, Ngân hàng Bán lẻ MSB đã đạt được sự tăng trưởng ấn tượng so với 2018, với doanh thu thuần tăng 20%, cho vay tăng 47%, doanh thu từ phí tăng 62%, hiệu suất bán hàng tăng 1,4 lần và hoàn thành vượt 145% kế hoạch lợi nhuận 2019.

P.V

Mời bạn đóng góp ý kiến

Please enter your comment!
Please enter your name here