LienVietPostBank nâng cấp 147 phòng giao dịch bưu điện thành phòng giao dịch ngân hàng.

0

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận nâng cấp 147 phòng giao dịch bưu điện thành phòng giao dịch ngân hàng.

Theo đó, phòng giao dịch bưu điện nâng cấp của LienVietPostBank sẽ cung cấp đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng như phòng giao dịch của ngân hàng.

Đại diện LienVietPostBank cho biết, việc nâng cấp các phòng giao dịch Bưu điện thành phòng giao dịch ngân hàng nằm trong định hướng chiến lược của LienVietPostBank. Trong thời gian tới, với việc hoàn thiện nâng cấp thêm 147 phòng giao dịch Bưu điện thành phòng giao dịch Ngân hàng, LienVietPostBank sẽ trở thành Ngân hàng TMCP có mạng lưới lớn nhất Việt Nam với 535 chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng; gần 1.000 phòng giao dịch bưu điện và quyền khai thác hơn 10.000 điểm giao dịch bưu điện.

Mời bạn đóng góp ý kiến

Please enter your comment!
Please enter your name here