Đặt báo

Để mua báo Sài Gòn Tiếp Thị mời bạn đọc vào trang đặt báo báo có địa chỉ:

http://www.thesaigontimes.vn/datbao

Đây là địa chỉ đặt báo chính thức của nhóm Thời báo Kinh tế Sài Gòn, bạn đọc có thể đặt mua nhiều tờ báo khác của nhóm báo thông qua địa chỉ này.