Đào tạo quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI® tại Công ty Thiết Kế Renesas Việt Nam

45

FMIT® vừa kết thúc thành công khóa đào tạo quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI® tại Renesas Việt Nam. Tham gia khóa học là các trưởng phó phòng ban như: phòng thiết kế, phòng kỹ thuật, phòng chất lượng, phòng dự án… là những cá nhân giữ vai trò chủ chốt trong đội ngũ ban quản lý của công ty.

550Học viên tham gia khóa học Quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI® tại Renesas Việt Nam.

Công ty Thiết Kế Renesas Việt Nam (RVC) là một công ty công nghệ cao đầu tiên trong lĩnh vực thiết kế bán dẫn (thiết kế phần cứng (SoC/IP/MCU) và phần mềm nhúng.  Công ty cử các trưởng phó phòng ban như: phòng thiết kế, phòng kỹ thuật, phòng chất lượng, phòng dự án… là những cá nhân giữ vai trò chủ chốt trong đội ngũ ban quản lý của công ty tham gia khóa đào tạo.

Chương trình đào tạo được thiết kế với thời lượng 5 ngày, được kiểm soát và thống nhất về chất lượng đào tạo với các đối tác đào tạo toàn cầu của PMI® trên toàn thế giới. Các học viên Renesa được tiếp cận các quy trình và công cụ quản lý dự án theo chuẩn quốc tế: nhóm quy trình bắt đầu dự án, nhóm quy trình lập kế hoạch, nhóm quy trình thực thi dự án, nhóm quy trình kiểm soát dự án, và nhóm quy trình kết thúc dự án. 10 lĩnh vực giúp quản lý thành công dự án: quản lý phạm vi/yêu cầu của dự án, quản lý thời gian, quản lý chi phí, quản lý chất lượng, quản lý rủi ro, quản lý truyền thông, quản lý nguồn nhân lực, quản lý đấu thầu, quản lý tích hợp, quản lý người liên quan;…

Sau khóa đào tạo, các học viên nắm rõ các quy trình (process), công cụ (tools) trong các chuẩn mực quản lý dự án theo chuẩn quốc tế PMI®; Được cung cấp các biểu mẫu và hướng dẫn sử dụng các phần mềm quản lý dự án thực tế. Biết cách tổ chức, lập kế hoạch, thực thi và kiểm soát dự án thực tế, để từ đó có thể xây dựng quy trình, chuẩn mực về quản lý dự án riêng cho mỗi tổ chức. Chính phương pháp quản lý riêng tạo nên sự khác biệt trong năng lực quản lý của các công ty.

Ngoài Renesas Việt Nam, cũng đã có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu khác tại Việt Nam như: EVNPECC3, Bia Heineken Việt Nam, Ngân hàng VPBank, Tập đoàn Bảo việt, tập đoàn Kim Tín; Sông Đà 6, Gas Việt Nhật, CECO, Công ty AA, Gameloft Đà Nẵng, Hàng không Việt Nam (Vinapco)…. có sự chú trọng tới công tác quản lý dự án theo chuẩn mực quốc tế.

 

Mời bạn đóng góp ý kiến

Please enter your comment!
Please enter your name here