Cuối năm, doanh nghiệp “khát” lao động

Để đảm bảo tiến độ các đơn hàng đã ký, nhiều doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng lao động lớn. Dự báo, từ nay đến cuối năm...

Luyện lính thành sếp

Quản trị viên tập sự, một chương trình đang được các tập đoàn, công ty lớn áp dụng để đào tạo sinh viên mới ra trường sau 2-3 năm...

Lao động Việt Nam chậm chân

Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) sẽ được vận hành vào năm 2015. Lúc đó, 10 nước sẽ thành một thị trường lao động với khoảng 600 triệu dân,...

Để tránh bị lừa khi đi tìm việc

Hiện nay vẫn còn nhiều người lao động, sinh viên mới tốt nghiệp bị các trung tâm dịch vụ việc làm, các trang web về thông tin tuyển dụng...

Quảng cáo