Phượt giữa mùa vàng Tây Bắc

NGUYỄN THẾ LƯỢNG - Nắng thu hòa vào sắc vàng, sắc hồng, hương nồng lúa chín cùng mùi thơm lừng lựng của những trái sơn tra, trái cam sành đã...

Quảng cáo