Về chúng tôi

Sài Gòn Tiếp Thị là ấn phẩm thuộc nhóm Thời báo Kinh tế Sài Gòn,  phát hành 3 kỳ mỗi tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, gồm 76 trang, khổ 26cm x 35cm.  Là tờ báo cung cấp các thông tin trên lĩnh vực thương mại, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng … đặc biệt là những thông tin về lĩnh vực thị trường.

Số đầu tiên phát hành ngày 03/3/2014.

Thông tin thêm về nhóm Thời báo Kinh tế Sài Gòn.