Lệ phí cấp Chứng minh nhân dân 12 số

Thông tư số 155/2012/TT-BTC ngày 20/9/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí Chứng minh nhân dân quy định: – Các trường hợp không phải nộp lệ phí:  Công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương...

Những chi phí bắt buộc cho một chiếc xe hơi mới

Trong phần này, Sài Gòn Tiếp Thị trích đăng các loại thuế, phí của các dòng xe du lịch từ 4- dưới 10 chỗ ngồi, thuộc sở hữu tư nhân và không thuộc nhóm kinh doanh vận tải, hành khách công cộng. Dữ liệu dưới đây trích đăng từ Thông tư 127/2013/TT-BTC ban hành ngày 9-6-2013, quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí...